In het kader van het afstudeervak Beeldende Kunst / Toegepaste Vormgeving 2 ga ik op zoek naar deze ruimtes in de echte wereld en vertaal ze naar twee-dimensionale imaginaire vertrekken waar herinneringen en verhalen in opslag gaan.

he•mi•sfeer (de, zelfst.naamw.; m./v.) Uitspraak: [hemi'sfer] Verbuigingen:hemisferen (meerv.) (Oudgrieks: Hεμι (hemi) = half/helft en Sπηαιρα (sphaira) = "bol") kan verwijzen naar: 1. linker of rechter deel van de hersenen medisch; cerebrale hemisfeer; synoniem: hersenhelft; 2. helft van de aardbol, halfrond; zuidelijke of noordelijke hemisfeer.

ver•haal (het, zelfst.naamw. Uitspraak:[vərˈhal] Verbuigingen:ver|halen (meerv.) verslag van echte of gefantaseerde gebeurtenissen - verhalen vertellen, het scheppingsverhaal, vertelling, geschiedenis, persoonlijk verslag geven, op verhaal komen (herstellen van een indrukwekkende of vermoeiende gebeurtenis).

her•in•ne•ring (de; v; meervoud: herinneringen) - het herinneren; dat wat je je herinnert; geheugen. De terugkeer in het bewustzijn van feiten en ervaringen, in de regel uit eigen belevenis als functie van het geheugen.

natasja exel, student dbkv, cohort 2010, beeldend afstuderen: juni 2014, begeleiders: willem tanja - tiemen voorhorstdonderdag 26 juni 2014

opeenvolgende beelden

'Als we slapen, een delirium ondergaan of het moment van sterven beleven, hernemen de beelden van de verhalen in de herinnering hun levendigheid. Onze geest keert zich dan naar binnen en vindt de negatieven die, als ze zich vertalen naar opeenvolgende beelden, als een droom kunnen verschijnen.'
--John William Draper, History of the conflict between religion and science, 1878--Ik droomde vannacht over mijn geheugenpaleis. In een van de kamers vond ik kamers. Door iemand daar achtergelaten. Ik begreep niet waarom. Waren ze niet meer belangrijk? Waren ze overbodig geworden?


Dat moest wel waar zijn. Want ze zijn leeg. Verlaten. Haastig. De verfstreken lijken nog nat. Ik blijf kijken en besluit naar binnen te gaan. Ik verlies me in de verf. Ik leg mijn hoofd neer in de zachte streken van het wit. Heel eventjes maar...


...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten