In het kader van het afstudeervak Beeldende Kunst / Toegepaste Vormgeving 2 ga ik op zoek naar deze ruimtes in de echte wereld en vertaal ze naar twee-dimensionale imaginaire vertrekken waar herinneringen en verhalen in opslag gaan.

he•mi•sfeer (de, zelfst.naamw.; m./v.) Uitspraak: [hemi'sfer] Verbuigingen:hemisferen (meerv.) (Oudgrieks: Hεμι (hemi) = half/helft en Sπηαιρα (sphaira) = "bol") kan verwijzen naar: 1. linker of rechter deel van de hersenen medisch; cerebrale hemisfeer; synoniem: hersenhelft; 2. helft van de aardbol, halfrond; zuidelijke of noordelijke hemisfeer.

ver•haal (het, zelfst.naamw. Uitspraak:[vərˈhal] Verbuigingen:ver|halen (meerv.) verslag van echte of gefantaseerde gebeurtenissen - verhalen vertellen, het scheppingsverhaal, vertelling, geschiedenis, persoonlijk verslag geven, op verhaal komen (herstellen van een indrukwekkende of vermoeiende gebeurtenis).

her•in•ne•ring (de; v; meervoud: herinneringen) - het herinneren; dat wat je je herinnert; geheugen. De terugkeer in het bewustzijn van feiten en ervaringen, in de regel uit eigen belevenis als functie van het geheugen.

natasja exel, student dbkv, cohort 2010, beeldend afstuderen: juni 2014, begeleiders: willem tanja - tiemen voorhorstvrijdag 20 juni 2014

voorbereiding afstuderen #1

In mijn paleis bevindt zich een ruimte waar ik op 30 juni mijn afstudeercollectie mag presenteren.

Ik wist waar het was en rende door de gangen naar mijn vertrek. Ik kende de plek waar al het licht zich met grote regelmaat manifesteerde. Door ramen aan drie zijden stroomde het licht over de vloer en vormde een laag waar je op liep. Je voeten raakten geen vloer. Nooit. Je handen reikten als vanzelf naar de openslaande deuren van waarachter de vogels al riepen...

...ik herinner me....
 ...niet dit:


Interessant wel. Nu zorgen dat dit weer net zo rooskleurig wordt als mijn herinnering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten